نتایج جستجو: ۱۳ آبان

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ سوالی درباره ۱۳ آبان گفت: فارغ از حوادثروز سه‌شنبه تمرکز ما روی مذاکرات هسته‌ای قرار دارد و این حقیقت را تغییر نداده است که هدف ما برای دستیابی به توافق با ایران مهم و ارزشمند است.

رییس جمهور در ابتدای جلسه هیئت دولت با اشاره به این که در آستانه روز تاریخی ۱۳ آبان هستیم، گفت: مردم ایران همانگونه که اهل مذاکره و منطق هستند برای حفظ حقوق خود مقاومت و ایستادگی می کنند و در کنار مذاکره با تکیه بر قدرت داخلی و ملی در برابر فشار و تجاوز خارجی استقامت خواهند کرد.

با پایان مجموعه تلویزیونی «پژمان» و آغاز ماه محرم سریال مناسبتی «خرده ستمگران» جایگزین این سریال می‌شود.