نتایج جستجو: گوش

روزنامه خبر ورزشی در شماره یکشنبه خود تیترهای متنوعی را بکار برده است که می توان به گفتن این جمله از زبان مهدی رحمتی اشاره نمود«رحمتی زیر گوش طارمی چی گفت؟/ خواب ببینی دیگه به من گل بزنی»

دانشمندان با اسکن مغزی افرادی که به ۷۴ نوع صدای مختلف گوش می‌دادند، ‌ موفق شدند بد‌ترین و گوش‌خراش‌ترین صداهای جهان را به ترتیب آزار‌دهندگی شان رتبه‌بندی کنند.

به گزارش ملت ایران پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو بتازگی کشف کرده‌اند که مغز چگونه صدا‌ها را انتخاب می‌کند و اینکه چگونه یک فرد می‌تواند در اتاقی پرصدا فقط بر روی یک صدا تمرکز کند.