نتایج جستجو: کیدمن

اولین عکس رسمی «نیکل کیدمن» ‌ در فیلم «گریس موناکو» منتشر شد. «نیکل کیدمن» که شب گذشته به عنوان یکی از اعطاء کنندگان جوایز اسکار حاضر شده بود، در این فیلم نقش همسر شاه موناکو «گریس کلی» را ایفا می کند.