نتایج جستجو: کودک

لو. ژی. هائو از استان گوآنگ دونگ به وزن ۶۳ کیلو، چاق‌ترین کودک ۴ ساله جهان است که اخیرا کلینیکی در هنگ کنگ اعلام کرده وی را مجانی درمان می‌کند.

اگر کودک را به خاطر ترک مسواک، تنبیه کنید، او به هر چیزی مثل انتقام گرفتن، ترحم طلبیدن، لج کردن و… فکر می کند به جز دلیل اصلی که موجب تنبیه او شده است

روزی مردی پسر کوچکش را به بازار فرستاد تا کله‌ی پخته‌ی گوسفند بخرد و به خانه بیاورد. کودک کله را خرید اما بوی خوش آن...