نتایج جستجو: کشف

دانشمندان از کشف ترکیبی خبر داده اند که به ادعای آنها اکسیر جوان ماندن است.

دانشجویان کالج دانشگاه لندن موفق شدند یکی از نزدیک ترین ابرنواخترها به زمین را کشف کنندبه گزارش ایرنا، این ابر نواختر جدید در فاصله ۱۲ میلیون سال نوری و در کهکشان مسیه ۸۲(Messier ۸۲)، در صورت فلکی دب اکبر قرار دارد.

کارشناسان حیات وحش در گزارشی عجیب و کم سابقه، کشف یک «گاوکوسه» دو سر را تایید کردند.