نتایج جستجو: کسب و کار

نزدیکان رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گویند وظایف مربوط به این سمت دشوارتر از آن چیزی بوده که وی تصورش را می‌کرده و چالش‌های مربوط به بوروکراسی فدرال ترامپ را هر روز ناامیدتر و آزرده‌ خاطرتر می‌کند.

در همایش چشم‌انداز کارآفرینی و کسب‌وکار در افق ١٤٠٤ مطرح شد

همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق ١٤٠٤ با حضور مسئولان وزارت کار و سایر وزارتخانه‌ها در کنار فعالان بخش خصوصی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

غولهای خودروسازی آلمان نسبت به پیامدهای بدنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر فعالیت تجاری و کسب و کار آنها ابراز نگرانی کرده اند.

وزیر اقتصاد گفت: بنا داریم که رشد اقتصاد امسال را در همین رشد 5 درصدی نگه داریم و سعی داریم که این رشد گامی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه ششم باشد.

دو اقتصاددان و صاحب نظر حوزه مسکن، در نشستی مشترک چشم‌انداز میان‌مدت بازار ملک را از سه زاویه تحلیل و بررسی کردند.