نتایج جستجو: کد

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه کد‌رهگیری تضمین قرارد‌اد‌هاست‌، گفت: اگر افراد‌ د‌ر د‌ریافت کد‌رهگیری سهل‌انگاری کنند‌، یک ملک ممکن است د‌ر یک زمان ‌به چند ‌نفر فروخته شود.

مخترع دستگاه خودپرداز(ATM) کسی است که پین کد را ابداع نموده است. او به این نتیجه رسید که از یک رشته عددی شش رقمی برای تشخیص هویت کاربر استفاده کند.