نتایج جستجو: کاظمی

هرگاه پیکان لیگ برتر به دسته اول سقوط کرده فرهاد کاظمی هدایتش را برعهده گرفته و همان سال اول این تیم را به لیگ دسته اول برگردانده است