نتایج جستجو: کادر فنی تیم ملی

مربی جدید تیم ملی گفت: از کسانی که انتظار داشتند جای من در تیم ملی باشد عذرخواهی می کنم و امیدوارم آنها مرا حلال کنند.

مربی جدید تیم ملی گفت: از کسانی که انتظار داشتند جای من در تیم ملی باشد عذرخواهی می کنم و امیدوارم آنها مرا حلال کنند.