نتایج جستجو: ژنتیک

پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با اشاره به نمایش اسکلت بانوی ۷هزار ساله تهران در موزه ملی، از عفونت استخوان آن و احتمال مرگش به همین دلیل خبر داد.

در دو ماه نخست امسال ۲۸۳ مورد درخواست سقط درمانی(جسمانی) در مراکز پزشکی قانونی استان تهران ثبت شده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

زن امروز با زن دیروز فرق دارد. تمدن، فناوری، ماهواره، اینترنت، رایانه و ژنتیک، همه چیز را در هم ریخته است.

جنسیت اسکلت ۷ هزارساله‌‌ کشف شده در محدوده خیابان مولوی تهران مشخص شد. بررسی­های اولیه متخصصان حوزه­ های انسان‌شناسی، کالبدشناسی، ژنتیک و باستان شناسی نشان می‌دهد که این اسکلت متعلق به یک زن میانسال است.