نتایج جستجو: ژاپن

گزارش جدید سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی به نمایش رده‌بندی عملکرد دانشجویان در کشورهای مختلف جهان پرداخته که با تصورات اولیه کنونی از دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی همخوانی ندارد.

وب سایت دیپلماسی ایرانی به نقل از نشنال اینترست نوشت: بهترین نیروی دریایی در آسیا در مجموع 114 کشتی جنگی و 45هزار و 800 پرسنل داوطلب دارد. ناوگان بزرگی از کشتی های تندرو و ناوشکن های قدرتمند به همراه زیردریایی های دیزلی - برقی کاملا مدرن و کشتی هایی با توانایی حمل تانک و دیگر نیروهای زمینی، که به بهترین شکل نیروی دریایی ژاپن را تکمیل کرده اند.

اگر قرار به تهیه لیستی از استقلالی‌ترین انسان‌های روی زمین باشد، بدون شک نام منصور پورحیدری در صدر آن قرار خواهد گرفت. مردی که همواره بدون منت با استقلال زیسته است و هیچ‌گاه پشت تیمش را خالی نکرد