نتایج جستجو: چگونه

دانشمندان نواحی از مغز را شناسایی کرده‌اند که با توجهات فضایی و شی‌ءمحور سر و کار دارند.

اگر در خانه با همسرمان مهربان بودیم او هم با ما مهربان خواهد بود چرا که بر طبق آموزه های دینی یکی از موارد جلب غفران او گذشتن از خطای همسر است.

بمنظور گسترده کردن فضا برای طواف زائران، فضای داخلی خانه خدا در حال بزرگتر شدن است تا در طول یک ساعت ۱۵۰ هزار نفر بتوانند در درون خانه خدا طواف کنند.

زرافه ها بلندترین حیوانات خشکی هستند و بخاطر پاهای بلند، سرعت زیاد و ضربات خطرناک پا کمتر شکارچی جرات میکند به آنها حمله کند.

خدا نکند که درد سراغ آدم بیاید یا حادثه و جراحتی به انسان وارد شود اما اگر این اتفاق افتاد آمبولانس‌ها هستند که به داد ما خواهند رسید. تصاویر زیر مجموعه ای از آمبولانس‌های قدیمی است که از گاری‌هایی که با اسب و الاغ کشیده می‌شدند تا ماشین‌های امروزی همواره جان ما را نجات داده اند.