نتایج جستجو: پیکه

امروز مدافع وسط تیم بارسلونا تحت مجموعه ای از آزمایشات قرار گرفت و نتیجه این آزمایشات نشان می دهد که او به بازی فینال نخواهد رسید.

من او را دوست دارم و به همین دلیل همیشه حرف های خوبی برایش دارم، مردم درباره کارها و حرف های او نظر می دهند بدون این که واقعا او را بشناسند