نتایج جستجو: پنتاگون

وکیل وزرات دفاع امریکا معتقد است که افسر سابق قوانینی را که یک نیروی ویژه باید به آن پایدار باشد را نقض کرده و اخبار محرمانه ارتش را افشا کرده است.