نتایج جستجو: پری

یک مرکز علمی دولتی در آمریکا در اعلامیه غیر معمول رسما اعلام کرده که بنابر شواهد علمی موجودی تحت عنوان پری دریایی وجود خارجی ندارد.

یک زوج در اوایل ۶۰ سالگی، در یک رستوران کوچیک رمانتیک سی و پنجمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودن. ناگهان یک پری کوچولوِ قشنگ سر میزشون ظاهر شد...