نتایج جستجو: پترائوس

روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارش داد اداره فدرال تحقیقات آمریکا از دادستانی این کشور خواسته است علیه رئیس سابق سازمان «سیا» به دلیل افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، اعلام جرم کند.