نتایج جستجو: ویروس کووید۱۹

کشف این سویه جدید ویروس «کووید۱۹» باعث نگرانی جهانی، موجی از ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های سفر و فروش در بازارهای مالی طی دو روز اخیر شده است و اخیر در چند کشور دیده شده است که درادامه به آن می پردازیم.