نتایج جستجو: ورزش

" لی چیا " مرد ۵۱ ساله ای است که یک سبک عجیب ورزش را برای خود انتخاب کرده است. این مرد که روزی یکی از شرکت کننده های رالی داکار بوده است حالا هر روز به پارک شهر می رود تا از روی پله ها به پایین غلت بخورد.

پلک نزدن منظم یکی از عوامل مهم در ایجاد خستگی چشم است و باعثخشکی و خارش چشم می شود. باید خود را عادت دهید تا هنگام کار با رایانه هر ۴ ثانیه پلک بزنید.