نتایج جستجو: هنرهای تجسمی

آیدین آغداشلو پس از بازگشت به ایران گفت: از سال گذشته، یکی از مهم‌ترین حس‌هایم، یعنی حس تعلق به مکان را از دست داده‌ام.

خروج ۲۷ اثر از آثار هنرمندان شاخص از دفتر هنرهای تجسمی و فروش تعدادی از آن‌ها، اتفاقی است که اعلام شده، به‌خاطر خیانت در امانت «امین‌اموال» این دفتر رخ داده است؛ اما یکی از تبعات این اتفاق، ایجاد شبهه‌هایی در رابطه با شرایط نگهداری و حفظ آثار هنری شاخص توسط متولیان امر است.

فروش دو میلیارد و هشتصد میلیون تومنی تابلوی سهرات سپهری در حراج تهران وضعیتی را رقم زد که از پس آن شایعات اثبات نشده ای به گوش می رسد؛ این که آیا این گردش مالی واقعی بوده یا نه امری ست که برخی به دیده ی تردید به آن می نگردند.