نتایج جستجو: هفت

یک نماینده طرفدار عبدالله دوم در یک برنامه زنده تلویزیونی به سوی نماینده مخالف خود هفت تیر کشید تا نشان دهد رژیمهای دیکتاتوری عرب با دموکراسی و منطق گفتگو بیگانه اند.