نتایج جستجو: نیمکت

ینس لمان، گلر سابق آرسنال مدعی شد که لوریس کاریوس، گلر لیورپول هنوز به شرایطی عالی نرسیده ولی به کلوپ توصیه کرد که به درخواست‌ها برای نیمکت نشین کردن او بی توجه باشد.

علی نظر اما در اولین روز سرمربیگری اش دوباره گریست و هیجان زده شد تا سوژه باشد. ظاهرا در این چند هفته باقیمانده او می تواند سوژه خوبی برای عکاسان باشد

تیم بوریرام تایلند در میان اعضای کادر فنی‌اش یک مربی زن هم داشت. در ورزشگاهی که ورود بانوان حتی به عنوان تماشاگر هم ممنوع است