نتایج جستجو: نیروی کار

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ذخیره حق سنوات کارگران تا دوران بازنشستگی را پیشنهاد کرد و با تاکید بر اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار از وزارت کار خواست تا سقف قراردادهای معین، موقت و دائم را مشخص و تعریف کند.

یک کارشناس مسائل کارگری با اشاره به صدور دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قراردادکار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر، گفت دستورالعمل جدید وزارت کار امکان سوء‌استفاده از کارگران را نسبت به گذشته محدودتر می‌کند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی گفت: استرالیا و کانادا در حال حاضر، متقاضی جذب نیروی کار هستند و کارجویان ایرانی می توانند در رشته هایی مانند IT در صورت ورود به این بازارهای کار، موفق باشند. همچنین برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز متقاضی جذب نیرو در این رشته هستند.