نتایج جستجو: نیروی

دوچرخه جدید Varibike دارای پیشرانه ای است که با پا نیرودهی می شود و همچنین مجهز به مجموعه میل لنگ های نصب شده بر روی فرمان است که می توان از طریق آن ها با بازو سیستم را نیرودهی کرد.