نتایج جستجو: مقالات علمی

جنجالی‌ترین تحقیق علمی سال ۲۰۱۲ که در صورت تحقق، منجر به نابودی میلیون‌ها انسان خواهد شد، با وجود هشدارهای فراوانی که به تحریم داوطلبانه چهل دانشمند پیرامون این موضوع انجامید، از سرگرفته می‌شود.