نتایج جستجو: معلولان

وزیر رفاه:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تا پایان سال 96 تمام خانواده‌های دارای 2 معلول به بالا صاحب خانه می‌شوند، گفت: تا پایان سال 95 بیش از 90 درصد معلولان تحت پوشش وسایل کمک‌توانبخشی قرار خواهند گرفت.

شهردار تهران با اشاره به اجرای طرح محدوده کاهش آلودگی هوا از آبان‌ ماه سال جاری گفت: طرح LEZ با هدف حذف خودروهای آلاینده در سطح شهر تهران جایگزین طرح زوج و فرد خواهد شد.

ورزش > مدیریت ورزش - وزیر ورزش و جوانان در نشست با اهالی رسانه و مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان خاطره ای از شهید رجایی تعریف کرد.

ورزش > مدیریت ورزش - وزیر ورزش و جوانان در نشست با اهالی رسانه و مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان خاطره ای از شهید رجایی تعریف کرد.

ورزش > مدیریت ورزش - وزیر ورزش و جوانان در نشست با اهالی رسانه و مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان خاطره ای از شهید رجایی تعریف کرد.

ورزش > مدیریت ورزش - وزیر ورزش و جوانان در نشست با اهالی رسانه و مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان خاطره ای از شهید رجایی تعریف کرد.

ورزش > مدیریت ورزش - وزیر ورزش و جوانان در نشست با اهالی رسانه و مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان خاطره ای از شهید رجایی تعریف کرد.

ورزش > مدیریت ورزش - وزیر ورزش و جوانان در نشست با اهالی رسانه و مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان خاطره ای از شهید رجایی تعریف کرد.