نتایج جستجو: مشایی

پس از مدت ها سکوت خبری اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر دولت سابق در مراسم ترحیم بانو "الحاجیه شعر دوست" والده علی اصغر شعر دوست ظاهر شد!

سایت‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد هنوز گاهگاه عکس‌هایی از مرد شماره یک او را منتشر می‌کنند تا بگویند اسفندیار رحیم‌مشایی در زندان نیست.

اسفندیار رحیم مشایی در دیدار با تعدادی از حامیان احمدی‌نژاد اظهار داشت: در یک سال اخیر برای ایجاد انسجام میان احمدی‌نژاد‌ی‌ها برای همیشه از سیاست کنار کشیدم.

مستند «در رویای بهار» توسط شاخه جوانان حزب ایران زمین ساخته شده و قرار است در یکی از دانشگاه های کشور طی هفته های آینده رونمایی شود.

یک منبع آگاه از تایید احکام دادگاه بدوی سعید حدادیان و منصور ارضی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر و ارسال آن به دادسرای تهران برای اجرای حکم خبر داد.