نتایج جستجو: مسعود کیمیایی

" فیلم " پدرخوانده "، و یا " پاپیون " و یا از " کرخه تا راین " در سینمای ایران و از یکی از شاهکارهای ایرانی می‌توان به فیلم " قیصر " به کارگردانی مسعود کیمیایی اشاره کرد.

پرونده ی پیش رو در مورد سیاسی های سینمای ایران است، البته با چند فیلتر: سیاسی های که حداقل های یک کار منسجم را دارا باشند، ازهمین رو فیلمهایی نظیر(پایان نامه) به دلیل ضعف فراوان در پرداخت داستان در این مرور نمی گنجد.

گویا برنامه مسعودخان کیمیایی برای ساختن «خائن کشی»، پروژه تازه اش، به طور کل متوقف شده است و این روزها مشغول پرداخت قصه ای دیگر است تا بتواند با ساخت آن، بار دیگر با رفیق قدیمی اش سینما را تسخیر کنند.

فرهنگ > سینما - سازنده مستند «جام جم» که به زندگی و آثار فروغ فرخزاد می پردازد، معتقد است، روایت کیمیایی از تدفین فروغ را باید با آشنایی نسبت به مدل ادبیات این فیلمساز تحلیل کرد.