نتایج جستجو: مربی

سرمربی تیم ملی ایران به در اواخر بازی به شدت بازیکنان را به بازی رو به جلو فرا می خواند؛ در این ۵-۴ فریم می توانید جوش و خروش متعصبانه او را ببینید

فلاویولوپز با تراکتور نرفت!

بدلیل بر کناری تونی الویرا با بهانه گیری تراکتور سازی را در بازی با آلو مینیوم هرمز گان همراهی نخواهد کرد