نتایج جستجو: مذاکرات هسته ای ایران

گزارش یک پایگاه آمریکایی:

طی سال های اخیر و به ویژه به موازات پیشرفت روند مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 که به حصول توافق هسته ای منجر شد، مطالب متعددی درباره تلاش های سعودی ها برای لابی گری علیه ایران منتشر می شد. گزارشی که به تازگی درباره هزینه های عربستان در این زمینه منتشر شده، نشان می دهد که گستره اهداف سعودی ها، بیش از صرف موضوع ایران بوده و افکار عمومی و رسانه های آمریکایی را مورد توجه قرار می دهد.

حصول ایران و ١ + ٥ به برنامه جامع اقدام مشترک در جولای ٢٠١٥ نه تنها به پرونده هسته‌ای ایران پس از ١٢ سال کشمکش فنی و رایزنی‌های سیاسی پایان داد بلکه باب جدیدی را برای مباحثه در خصوص تاریخچه مذاکرات هسته‌ای ایران گشوده است.

روسیه می گوید که طرفین مذاکرات هسته ای ایران موافقت کرده اند که در صورت نقض هرگونه تعهدی از سوی تهران، بازگشت خودکار تحریم ها وجود نداشته باشد.

موسویان در مقاله ای در پایگاه اینترنتی ' المانیتور ' نوشت: پس از آنکه رهبر معظم ایران مخالفت خود را با بازرسی از تاسیسات نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای کشور به عنوان هرگونه توافق هسته ای احتمالی، اعلام کرد، این موضوع به سرعت به بحثبرانگیزترین مساله در مذاکرات هسته ای ایران تبدیل شده است.