نتایج جستجو: مدارک

معاون بازار یابی و فروش سایپا با اشاره دریافت مدارک مازاد در طرح تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو گفت: بنا به درخواست مراجع نظارتی و بازرسی شرکت تکلیف گردید که نسبت به اخذ فرم فک پلاک و چک یا سفته به منظور ضمانت وجه اقدام لازم بعمل آید.