نتایج جستجو: مجلس خبرگان

علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله یزدی، از رئیس مجلس خبرگان خواست در جلسه اخیر این مجلس به مسئله حصر و ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بپردازد.

جا دارد که خبرگان نیز متناسب با فضای سیاسی کشور تغییر کند. " آیت‌الله محسن غرویان بابیان این مطلب از احتمال حضور آیت‌الله سید حسن خمینی در انتخابات آتی خبرگان خبر داد و گفت: پیروزی در دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با اعتدالیون است.

چمران در جمع خبرنگاران:

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به تصویب اساسنامه مجمع نمانیدگان ادوار شورای عالی استان ها گفت: برگزاری جلسات ادواری این شورا می تواند به انتقال تجارب و افزایش قدرت شورا ها منتهی شود.