نتایج جستجو: لوکا

عشوری از آن دست بازیکنانی است که همیشه می توانند کارهای بزرگی انجام دهند و مربیان باید از آنها بترسند

لوکا بوناچیچ رابطه خوبی با اصفهانی ها دارد و حالا در یک قدمی ذوب آهن است تا یکبار دیگر در این شهر با یک تیم دیگر کار کند