نتایج جستجو: لرزه

زمین لرزه ای به شدت ۴,۴ ریشتر با طول جغرافیایی ۵۲.۷۰ و عرض جغرافیایی ۲۹.۵۶ بامداد امروز شیراز را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳/۳ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) امروز صبح حوالی جیرفت را لرزاند.