نتایج جستجو: لرزه

زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴.۳ در مقیاس امواج درونی زمین، «حسینیه» در استان خوزستان را لرزاند.

زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۳.۹ در مقیاس امواج درونی زمین، «کیاسر» در استان مازندران را لرزاند.

کانون این زمین لرزه مرز خلیج فارس و استان هرمزگان در حوالی جزیره کیش واقع در عرض شمالی ۲۶.۶ و طول شرقی ۵۴ درجه اعلام شده است.

این زمین لرزه درعمق هشت کیلومتری و در فاصله ۲۳ کیلومتری جزیره کیش، در موقعیت ۲۶.۶۷ شمالی و ۵۳.۹۰ شرقی بوقوع پیوست.