نتایج جستجو: قیمت خودرو در بازار

با وجود رکود بازار خودرو، قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار با کاهش ۲.۵ میلیون تومانی به ۳۳.۵ میلیون تومان رسیده است.

اعلام قیمت های جدید کارخانه ای خودروهای داخلی با کاهش ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومانی باعثپایین آمدن ۵۰۰ هزار تا ۲.۵ میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار شد.