نتایج جستجو: قهرمانی

خورخه سامپائولی، سرمربی سویا، تاکید کرد هنوز راهی طولانی تا پایان فصل باقی مانده و صحبت از قهرمانی تیمش در لالیگا خیلی زود است.