نتایج جستجو: قطب جنوب

این کشف جدید انسلادوس را در دسته جهان‌های غیرزمینی درون منظومه خورشیدی قرار داد که می‌توانند از منابع آب زیرزمینی برخوردار باشند

دانشمندان آمریکایی موفق به شناسایی سردترین مکان زمین شده‌اند که دمای آن به زیر ۹۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

یک محقق دانشگاه سالم با استفاده از تصاویر ماهواره ای به نمایش الگوهای طبیعت در مقیاس های گوناگون پرداخته که درک انسان را دچار تحریفاتی می کنند.

اگرچه در زیر کیلومترها یخ دفن شده اند، اما به لطف جدیدترین نقشه برداری انجام شده دانشمندان توانسته اند تا واضح ترین نقشه موجود از رشته کوه های مرموز قطب جنوب را به دست آورند.

آمار گمرک ایران حاکی از آن است که کشورمان در سال گذشته به میزان بیش از ۴۰۰ هزار دلار کالا از قطب جنوب واردات داشته است.

«بنجامین بامفلور» سرپرست تیم تحقیقاتی از موسسه تنوع زیستی در دانشگاه کانزاس تأکید می کند: نرم تنانی از این نوع معمولا در فسیل ها مشاهده نمی شوند، مگر اینکه بسرعت در محفظه ای مانند این پیله گرفتار و از پوسیدگی محافظت شوند.

«بنجامین بامفلور» سرپرست تیم تحقیقاتی از موسسه تنوع زیستی در دانشگاه کانزاس تأکید می کند: نرم تنانی از این نوع معمولا در فسیل ها مشاهده نمی شوند، مگر اینکه بسرعت در محفظه ای مانند این پیله گرفتار و از پوسیدگی محافظت شوند.