نتایج جستجو: قدرت

احساس قدرت داشتن برای هر انسانی خو شایند است و فطرت و طبیعت آدمی می طلبد که به دنبال دستیابی به قدرت باشد، اما این قدرت چگونه به دست می آید و چطور می توان به آن رسید؟

خانم دکتر گابریل جردن، محقق و عصب شناس، طی ۲۰ سال گذشته همواره در جست و جوی شخصی با قدرت بینایی فوق بشری بوده است و اخیرا تلاش های او به نتیجه رسیده است