نتایج جستجو: فناوری اطلاعات و ارتباطات

دولت یازدهم از همان ابتدا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اولویت‌هایی را برای خود ترسیم کرد؛ توجه و بهبود به زیرساخت‌‌های فنی و ارتباطی، ایجاد انسجام در سیاست‌ها و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتناب از نگاه سیاسی و امنیتی به این حوزه و آموزش و فرهنگ‌سازی بخشی از این اولویت‌هاست.

ابتکار و اختراع در دنیای امروز تکنولوژی حرف اول را می‌زند. برخی با سلیقه شخصی خود به موضوع نگاه می‌کنند، اما باید دید کدام شرکت‌ها از نظر آمار ثبت اختراع در رتبه بهتری قرار دارند.

جدیدترین آمار از وضعیت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نشان می دهد که ۲۵ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند و ۱۵ استان کشور در وضعیت نامناسبی از نظر دسترسی به شاخص های ارتباطی قرار دارند.