نتایج جستجو: فرهاد

شایعه شده ۷ بازیکن تیم ستاره‌ها با هم قرار گذاشته بودند مجیدی را خراب کنند و وقتی خداداد در رختکن به او توپید، بعد از رفتن فرهاد، به عزیزی گفتند دمت گرم، حقش بود!

هیچ تصمیمی برای ورود به سینما و دنیای بازیگری ندارم و خبرهایی که در چند روز گذشته منتشر شده کذب محض است.

فرهاد و هوشنگ هر دو بیمار یک آسایشگاه روانی بودند. یکروز همینطور که در کنار استخر قدم می زدند فرهاد ناگهان خود را به قسمت عمیق استخر انداخت و به زیر آب فرو رفت...