نتایج جستجو: فردی و اجتماعی

گیتی خامنه - مجری قدیمی برنامه‌های کودک تلویزیون - از حضور در شبکه پویا خبر داد و گفت: به‌زودی با قصه‌های «آبی تر از رویا» به شبکه پویا می‌آیم؛ خوشحالم که دوباره با بچه‌ها همراه می‌شوم.

همراه با اختراع این دستگاه شاهد کامپیتوریزه شدن هرچه بیشتر سطوح فردی و اجتماعی هستیم اما امروزه جای خالی این دستگاه بزرگ با وسایل همراهش از جمله کیس، موس و کیبورد در خانه ها کاملا حس می شود.

روز هشتم جشنواره سی و دوم در حالی به پایان رسید که در نگاهی کلی می توان معدل کیفی فیلم های اکران شده در نیمه دوم جشنواره را به نسبت نیمه نخست امیدوارکننده تر توصیف کرد.

مسئولیت پذیر بودن باعثانجام بهتر و صحیح تر کارها و مسائل می شود. اشخاص مسئولیت پذیر به علت پاسخگو بودن قابل اعتمادترند و جلب اعتماد دیگران یکی از زمینه های مهم پیشرفت و بهتر و آرام تر شدن زندگی است.

یاد خدا عامل موثری برای غفلت زدایی از ساحت انسان است، زیرا ذکر نور است و نور با تاریکی یا غفلت یک جا جمع نمی شود، البته این امر با روشنایی عقل، دل و دیده ممکن است.

بلوغ، مرحله ای بحرانی از زندگی انسان است و به شهادت تاریخ، حتی جوامع بدوی شروع بلوغ را جشن می گرفتند. نوجوانی، که با بلوغ جنسی شروع می شود، دوره ای است که طی آن نوجوان از مرز بین کودکی و بزرگسالی عبور می کند.