نتایج جستجو: فاز دوم هدفمندی یارانه

بعد از گذشت ۸ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ابهام در سرنوشت برنامه های یارانه‌ای دولت، طی هفته های اخیر دولتمردان به بیان تازه ترین تصمیمات کابینه یازدهم برای ادامه پرداخت های نقدی پرداختند.

وزارت ارتباطات تمامی زیرساخت های فنی لازم به منظور ارائه خدماتی با کیفیت در حوزه ثبت نام فاز دوم هدفمندی یارانه ها را با همکاری همه بخش های ذی ربط مهیا کرده است.

نائب رئیس مجلس زمان مناسب برای کلید خوردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را زمانی اعلام کرد که شاخص های کلان اقتصاد کشور به ثبات رسیده و نرخ تورم تثبیت شده و سیر نزولی بیابد.