نتایج جستجو: عادل فردوسی پور

تماشای دربی بهتر از گزارش آن است

مزدک میرزایی گزارشگری است که حدود ده بار دربی پایتخت را گزارش کرده است اما او معتقد است که تماشای دربی لذت بیشتری از گزارش آن دارد.

جاودانگی با یک گزارش، با یک فریاد

جواد خیابانی رو هنوز یا گزارش بازی ایران و استرالیا به یاد می‌آورند ؛ این یادداشت به قلم محمد قراگزلو نگاهی به این گزارش است.