نتایج جستجو: عابدزاده

به مناسبت روز پدر خانواده عابدزاده دور هم جمع بودند. امیر عابدزاده برای تبریک به پدرش این تصویر را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده است.

پرونده سگ عابدزاده در گزارش های واصله به کمیته انضباطی ذکر شده و این کمیته هم داستان را به کمیته اخلاق منتقل کرده است.

نیلسون یک شوت محکم از بابک حاتمی را هم دفع کرد و در اسیر دقایق این نیمه مقابل ضربات آرام بازیکنان حریف کار سختی در پیش نداشت