نتایج جستجو: طواف

بمنظور گسترده کردن فضا برای طواف زائران، فضای داخلی خانه خدا در حال بزرگتر شدن است تا در طول یک ساعت ۱۵۰ هزار نفر بتوانند در درون خانه خدا طواف کنند.