نتایج جستجو: صدای

از پرسپولیس دوباره صدای پای اعتصاب می‌آید… اعتراض به بی‌پولی که ابتدا غیر علنی و پراکنده بود، حالا گسترده و علنی شده است.

شب گذشته مقارن ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه در منطقه شرق تهران، برای لحظاتی، صدای شلیک ضد هوایی طنین انداز شد که باعثایجاد رعب در میان اهالی ساکن این محلات شد.