نتایج جستجو: سیستم

سایت اکیپ فرانسه اینفوگرافیکی منتشر کرده از گران‌ترین تیم ممکن در دنیا. او گران‌ترین بازیکنان دنیا در هر پست را بر اساس سیستم رایج ۴ دفاعی کنار هم چیده است و درآمدهای شان را به صورت میلیون یورویی کنارش نوشته است. از کاسیاس تا مسی، تیمی رویایی که البته کم کم پا به سن می گذارد.