نتایج جستجو: سیدجلال

سیدجلال حسینی که با محرومیت یک جلسه ای، از همراهی پرسپولیس مواجه شده، در تمرینات امروز این تیم حضور یافت.

با تصمیم نهایی کادر فنی پرسپولیس سیدجلال حسینی که اجازه حضور در تمرینات گروهی را ندارد برای دنبال کردن تمرینات فیزیوتراپی و اختصاصی خود شب گذشته به تهران بازگشت.