نتایج جستجو: سوریه

کشورهای عربی حاشیه که برای سرنگونی نظام‌های عربی از تروریسم حمایت می‌کنند اکنون با پیروزی ارتش سوریه در برابر تروریسم اشک تمساح می ریزند و مدعی هستند که حمله‌های ارتش سوریه کشته شدن غیرنظامیان را به دنبال دارد.

در این نوشتار سعی داریم مهم‌ترین پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط شماری از اندیشکده‌های مهم بین‌المللی را در خصوص وضعیت سوریه در سال 2017 بررسی نماییم تا از این رهگذر، چشم‌اندازهای احتمالی در این خصوص ترسیم گردد.