نتایج جستجو: سقوط

کابین یک تله کابین در مسیر کوه های آلپ سقوط کرد و یک زن و شوهر جان خود را از دست دادند و کودک یک ساله آن ها هم به شدت مجروح شده است.